Hus

Det finnes mange ulike typar jordkjellarar på Strilandet. Underteikna har vitja meir enn 50 på Sotra og i Øygarden.

Dei eldste beehive (bikubehusa) i Nord-Atlanteren står på øyane heilt vest i Irland.
Dei eldste beehive (bikubehusa) i Nord-Atlanteren står på øyane heilt vest i Irland.

Det var keltarane i Irland som første tok til å byggje runde bustadhus i stein. Dette er ein byggjeskikk som vart nytta til å etablere bustader i frå 1000 f.kr til 1100 e.kr.

I kulturlandskapet på Strilandet står det mange jordkjellarar . Det var vore nytta til ymse formål.  Den mest vanlege bruken i moderne tid er lagring av poteter.  Slike kjallarar er dekka av torv, og er gjort tett innvendes med mørtel eller sement. I Fjell og Sund står det fleire kjellarar som framleis vert nytta som røykjestover for fisk.

Jordkjellar i Fjell kommune i klassisk keltisk byggestil.
Jordkjellar i Fjell kommune i klassisk keltisk byggestil.

Ta kontakt med Strilaforsking dersom du ynskjer å høyre eit foredrag om denne byggeskikken, eller ynskjer å ha desse jordkjellarane som eit tema på eit seminar eller konferanse.

Skriven av Ivar Fjeld.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s