Media

Dette er eit tre siders oppslag i avisa VestNytt fredag 23.mai 2015. Kjøp avisa og les!…

VestNytt1VestN3

Dette er eit oppslag på hemesida til P7 Kystradioen, Fredag 22.mai 2015.

Lytt til lydfila på P7 Kystradioen si heimeside.

 

P7.kystradioen

Dette er eit oppslag frå avisa VestNytt frå Fredag 15.mai 2015. Kjøp og les oppslaget i avisa.

VestN 15.mai

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s